USLOVI KORIŠĆENJA I PRIVATNOST PODATAKA

“Uslovi korišćenja” odnose se na korišćenje I present to you web stranice inspirisi.me i svih ponuđenih usluga. Uslovi korišćenja primenjuju se na sve sadržaje i usluge.

Pristupom i korišćenjem ove web stranice prihvatate sve uslove koji slede i smatra se da ste upoznati sa istima u celini, kao i svim rizicima koji mogu nastati usled korišćenja web stranice I Present to you. Samim pristupom na web stranicu, prihvatate uslove korišćenja sadržaja ove web stranice, isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

I present to you polaže autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje sadržaja i/ili bilo kojeg dela sadržaja bez izričite dozvole I present to you, smatra se kršenjem autorskih prava i I present to you će preduzeti sve raspoložive pravne radnje i sredstva, u cilju zaštite istih. Korisnik sadržaja je ovlašćen na: preuzimanje datoteka, kopiranje, distribuiranje i upotrebu sadržaja objavljenog na web stranicama I present to you, ukoliko su zadovoljeni sledeći uslovi:

– Ukoliko korisnik nije izvršio nikakve modifikacije sadržaja bez prethodnog pismenog odobrenja I present to you,

– Ukoliko korisnik preuzete materijale koristi samo u svrhu informisanja, odnosno u lične ili nekomercijalne svrhe,

– Ukoliko korisnik na svim materijalima i drugim sadržajima istakne vidljivu napomenu o autorskom pravu i znak I present to you.

PRAVO NA IZMENE SADRŽAJA I USLUGA

I present to you zadržava pravo da u bilo koje vreme i/ili iz bilo kog razloga privremeno ili trajno modifikuje ili ukine web stranicu ili usluge koje putem njih nudi, sa ili bez prethodnog obaveštenja. I present to you neće biti odgovorna ni vama niti nekoj trećoj strani za promenu ili ukidanje bilo koje od ovih web stranica ili usluga.

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE

Sadržaj WEB stranica I present to you sastoji se od sopstvenih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane korisnika, te linkova ka eksternim web stranama.

Sve napred pobrojane sadržaje koristite na sopstveni rizik i odgovornost i I present to you nije odgovorna za bilo kakvu eventualnu štetu nastalu posrednim ili neposrednim korišćenjem web stranica od strane korisnika.

Poslovni odnos između korisnika i oglašivača nastao povodom korišćenja sadržaja web strane I present to you, I present to you smatra poslom zaključenim između trećih lica, te I present to you ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu koja može nastati takvim oglašavanjem i odnosima nastalim povodom oglašavanja.

PRIVATNOST PODATAKA

I present to you poštuje privatnost svojih korisnika i u svemu poštuje odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Podatke koje korisnik ostavi na web stranama I present to you, te ostale podatke o korisniku, I present to you neće davati na uvid trećim strani sem u zakonu izričito predviđenim slučajevima.

I present to you može u skladu sa Zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja web stranica (isključivo podaci o računaru i podaci o Internet provajderu). Ove podatke I present to you koristi isključivo u svrhu poboljšanja sopstvenih sadržaja, kao i korisničkog interfejsa za publiku koja ga posećuje.

I present to you se obavezuje da čuva privatnost ličnih podataka korisnika web stranica, osim u slučaju teškog kršenja ovih uslova korišćenja ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

IZMENE USLOVA KORIŠĆENJA

I present to you zadržava pravo izmene ovih Uslova korišćenja u bilo kom trenutku te neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz eventualnih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

KORIŠĆENJE TEKSTOVA KOJI PREDSTAVLJAJU SVOJINU I Present to You

Svi autorski tekstovi i fotografije na web stranamicama I present to you, isključivo su vlasništvo I present to you. Prenošenje informacija iz objavljenih tekstova dozvoljeno je samo uz uslov da se ne prenose delovi originalnog teksta duži od 700 karaktera, pri čemu je navođenje izvora obavezno. Ukoliko korisnik prenosi celokupnu web stranice I present to you onda je obavezno da korisnik i stavi link na originalni tekst ukoliko sa predstavnicima I present to you nije postignut pismeni dogovor o drugačijim uslovima korišćenja sadržaja.

Ukoliko korisnik bilo koji deo teksta ili informacija iz tekstova objavljenog na web stranicama I present to you, prenese suprotno napred iznetim pravilima, I present to you će preduzeti sve raspoložive pravne radnje i sredstva, u cilju zaštite svojih prava.

I present to you ne garantuje: da u sadržaju na njenim web stranicama neće biti grešaka; da će web stranice ili usluge funkcionisati bez prekida; da implementacija sadržaja neće narušavati patente, autorska prava, zaštitni znak ili ostala prava neke treće strane.

PRESTANAK KORIŠĆENJA

Ukoliko se ne slažete s našim Uslovima korišćenja ili ukoliko niste zadovoljni web stranicama i uslugama koje I present to you nudi, prekinite s korišćenjem ovih web stranica i usluga. I present to you se ne smatra i nije odgovorna korisnicima, ni trećim licima za bilo koju eventualno nastalu štetu, bila ona direktna, indirektna, slučajna ili povezana sa pogrešnom upotrebom, odnosno nemogućnosti upotrebe I present to you web stranica ili usluga.